provádíme:

SERIOVÁ DIAGNOSTIKA(OBD)- se zaměřením na koncern značek Audi, Wolksvagen, Škoda, Seat.
Přes OBD se spojíme s řídící jednotkou a zjistitíme vzniklé závady (zkraty ve vedení, výpadky snímačů...).Můžeme provést test akčních členů a sledovat signály snímačů tak jak je vidí ř.j. Také lze provádět mazání, případně zapisování údajů do ř.j.

PARALELNÍ DIAGNOSTIKA(Osciloskop) - se zaměřením na všechna auta.
Jedná se o měření fyzikálních veličin (napětí, proud, tlak) pomocí osciloskopu. Porovnává se zde přijímaný signál, proto lze užít na všechny značky aut.

 
 
Pronájem stanů, párty stany Kosmodisk